QR code
Лучший потребительский портал
О проекте Правила ? Помощь
Дискуссии
Книга жалоб
Книга похвал
Законы и
документы
Справочные
материалы

К каталогу магазинов и торговых марок
Поиск по  каталогу магазинов и ТМ
Поиск по всему сайту (в том числе по отзывам)
 
Каталог украинских магазинов + поиск (главная страница)

О проекте
Правила
Помощь
Новости сайта

Контакты


Клиент всегда прав

»Книга жалоб
»Книга похвал
»Дискуссии


Энциклопедия потребителя

»Товарный гид
»Справочные материалы
»Законы и документы
»Полезные ссылки


RSS/XML ленты

Порядок обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування)Источник: Нормативні акти України
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
27 червня 1997 р. N 203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 1997 р.
за N 276/2080

Порядок
обліку бракованих товарів, повернутих покупцями,
у разі здійснення гарантійних замін товарів, а
також обліку покупців, що отримали таку заміну
або послуги з ремонту (обслуговування)

Порядок розроблено на виконання підпункту 5.4.3 статті 5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
[334/94-ВР].

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок поширюється на суб'єкти господарювання,
які продають товар, надають послуги з ремонту, обслуговування
(далі - продавців), та на юридичних і фізичних осіб, які купують
товари або отримують послуги з ремонту, обслуговування (далі -
покупців). ( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 25 [z0030-98] від
16.01.98 )
1.2. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар
(послугу), який (яка) за якістю відповідає вимогам нормативних
документів, умовам договору, а також інформації про товар
(послугу), що надається продавцем.
1.3. Під час продажу товару продавець також зобов'язаний
видати покупцеві квитанцію, товарний чи касовий чек, рахунок
(товарно-транспортну накладну) або інший розрахунковий документ,
що засвідчує факт купівлі, із зазначенням суми податку на додану
вартість, у відповідних випадках - податкову накладну, а щодо
товарів, на які встановлено гарантійні терміни,- технічний
паспорт чи інший документ, що його замінює.
1.4. Покупець при виявленні дефектів чи фальсифікації товару
протягом гарантійного або інших термінів, установлених
обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право за
своїм вибором вимагати від продавця або виробника безоплатного
усунення дефектів, заміни товару або розірвання договору та
відшкодування заподіяних йому збитків.
1.5. Вимоги покупця пред'являються за його вибором продавцеві
за місцем купівлі товару, виробникові (або підприємству, що
виконує його функції) - за місцезнаходженням покупця.
1.6. Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх
функції) зобов'язані прийняти товар неналежної якості (термін
гарантії якого не закінчився) у споживача і задовольнити його
вимоги.
1.7. При заміні товару з дефектами на аналогічний товар
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не
провадиться.
Під час заміни товару з дефектами на такий же товар іншої
моделі перерахунок вартості провадиться, виходячи з цін, що діяли
на час обміну.
При розірванні договору розрахунки із покупцем у разі
підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на
час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни -
виходячи з вартості товару на час купівлі.
1.8. У разі придбання покупцем продовольчих товарів
неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні
товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані
дефекти виявлені в межах терміну придатності.
1.9. При пред'явленні покупцем вимоги на безоплатне усунення
дефектів товару йому на час ремонту надається (на вимогу)
аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник разом
із продавцем зобов'язаний на договірній основі передбачити
обмінний фонд товарів.
1.10. Цей порядок поширюється на товари, послуги з ремонту
(обслуговування), на які встановлено гарантійні терміни, строк дії
яких не минув.
1.11. Перелік товарів, на які встановлюється гарантійне
обслуговування, та товарів, на які (на час ремонту) передбачається
обмінний фонд, визначається Кабінетом Міністрів України.
1.12. Усі вимоги щодо порядку повернення бракованих товарів
юридичними особами обумовлюються договорами (контрактами) між
продавцями та покупцями.

2. Порядок повернення бракованого товару
(відмови від неякісних послуг)

2.1. При поверненні покупцем товару або відмові від наданої
послуги до продавця подається заява про повернення коштів, до якої
обов'язково додається квитанція, товарний чи касовий чек, рахунок
(розрахунковий документ), який підтверджує купівлю товару (надання
послуги), а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни,-
технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.
2.2. На підставі цього складається акт про повернення товару
(повернення коштів), в якому вказуються:
дані покупця або юридичні реквізити підприємства, що повертає
товар (послугу); ( Абзац другий пункту 2.2 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
362 [z0500-99] від 08.07.99 )
відомості про повернутий товар (послугу);
сума, яку необхідно повернути покупцю.
2.3. Акт підписує уповноважена особа суб'єкта господарювання.
На підставі заяви, складеного акта і розрахункового документа з
каси продавця видається необхідна сума з оформленням видаткового
касового ордера або оформляється платіжне доручення. В цих
документах для покупців-неплатників ПДВ зазначається сума податку
на додану вартість та проводяться відповідні відмітки у книзі
обліку продажу товарів у випадках перегляду цін, пов'язаних із
виконанням гарантійних зобов'язань.
2.4. У разі заміни товарів чи повернення коштів по операціях
з перегляду цін, не пов'язаних з виконанням гарантійних
зобов'язань, сума податку на додану вартість у видатковому
касовому ордері або платіжному дорученні не вказується і не може
бути врахована при заповненні книги обліку продажу товарів (робіт,
послуг), і не приймається у розрахунок зменшення податкових
зобов'язань продавця.
2.5. При взаємовідносинах між продавцем, що зареєстрований як
платник податку на додану вартість, та покупцем, що зареєстрований
як платник податку на додану вартість, під час продажу товарів
(виконання робіт, послуг) продавцем видається покупцю податкова
накладна в порядку та за формою, передбаченою відповідно до Закону
України "Про податок на додану вартість" [168/97-ВР].
На підставі акта про повернення товарів продавцем складається
та подається покупцю розрахунок коригування кількісних та
вартісних показників, впровадження якого обумовлено вимогами
пункту 4.5 зазначеного Закону, та проводиться відшкодування
покупцю різниці в цінах без врахування сум ПДВ.
Дані розрахунку коригування повинні відображатись продавцем
у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та покупцем
(платником податку на додану вартість) - у книзі обліку придбання
товарів (робіт, послуг), форми та порядок заповнення яких
затверджено наказом ДПА України 30.05.97 за N 165 [z0233-97],
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року
за N 233/2037.
2.6. Суб'єкти підприємницької діяльності без створення
юридичної особи проводять видачу покупцеві необхідної суми готівки
за повернений товар (відшкодовують збитки за неякісно надану
послугу) у зазначеному порядку безпосередньо із отриманого ними
виторгу, про що в графі 7 Журналу електронного контрольно-касового
апарата (форма якого затверджена наказом ГДПІ України від 25.07.94
за N 67 [z0197-94], зареєстрнованим у Міністерстві юстиції
17 серпня 1994 року за N 197/407) або у товарно-касовій книзі
робиться відповідний запис.

3. Облік бракованих товарів та облік покупців

3.1. У разі здійснення гарантійних замін товарів платник
податку (виробник товару) зобов'язаний вести окремий облік
бракованих товарів, повернутих через підприємства торгівлі, а
також облік покупців, що отримали заміну бракованого товару або
послуги з ремонту (обслуговування).
3.2. Облік бракованого товару необхідно вести в кількісному
та вартісному виразі по таких видах (групах) усунення дефектів
товарів:
а) безоплатне усунення дефектів товару або відшкодування
витрат на виправлення дефектів товару покупцем чи третьою особою;
б) заміна на аналогічний товар належної якості;
в) відповідне зменшення його купівельної ціни;
г) заміна на такий же товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням купівельної ціни;
#) розірвання договору та відшкодування збитків, яких зазнав
покупець.
3.3. Облік бракованнх товарів та облік покупців ведеться
підприємствами самостійно у Книзі обліку бракованих товарів та
обліку покупців, що отримали гарантійну заміну бракованого товару
або послуги з ремонту (обслуговування) (далі - Книга) за формою,
що додається.
3.4. Зазначена Книга є документом з терміном зберігання три
роки.

4. Порядок заповнення Книги

4.1. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована та
скріплена печаткою і підписом керівника підприємства.
4.2. У графі 2 цієї Книги вказується: для юридичних осіб -
ідентифікаційний код, назва підприємства, юридична адреса,
розрахунковий рахунок; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по
батькові, його адреса, ідентифікаційний код громадянина.
4.3. Графи 3-7 заповнюються згідно з їх змістом щодо
бракованого товару.
4.4. У графах 8-10 вказуються відповідні дати.
4.5. Графи 11-20 заповнюються у відповідності з підпунктами
1.7-1.9 цього Порядку. Сума в графах вказується без ПДВ.
4.6. Записи в Книзі здійснюються за всіма проведеними
операціями не пізніше дати отримання покупцем заміни бракованого
товару або послуги з ремонту (обслуговування).

Додаток
до Порядку обліку бракованих товарів,
повернутих покупцями, у разі
здійснення гарантійних замін товарів,
а також обліку покупців, що отримали
таку заміну або послуги з ремонту
(обслуговування)

Книга
обліку бракованих товарів та обліку покупців,
що отримали гарантійну заміну бракованого
товару або послуги з ремонту (обслуговування)
##################################################################
|N |Паспорт|Назва|Кількі|Ціна|ПДВ|Номер |Дата |Дата|Дата отри-
|зп |ні дані|това-|сть | | |касово-|здійс- |звер|мання по-
| |або юри|ру | | | |го чека|нення |нен-|купцем за-
| |дичні | | | | | |покупки|ня |міни брако
| |реквізи| | | | | | |поку|ваного то-
| |ти поку| | | | | | |пця |вару або
| |пця | | | | | | |з |послуги з
| | | | | | | | |бра-|ремонту
| | | | | | | | |кова|(обслугову
| | | | | | | | |ним |вання)
| | | | | | | | |това|
| | | | | | | | |ром |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|###+#######+#####+######+####+###+#######+#######+####+##########
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
##################################################################

продовження таблиці
###########################################
| Затрати по видах усунення дефектів |
|#########################################|
|на безплат|при за-|при від|при за-|при ро|
|не усунен-|міні на|повідно|міні на|зірван|
|ня дефек- |аналогі|му змен|такий |ні до-|
|тів товару|чний то|шенні |же то- |говору|
|або відшко|вар на-|його ку|вар ін-|та від|
|дування ви|лежної |півель-|шої мо-|шкоду-|
|трат на ви|якості |ної ці-|делі з |ванні |
|правлення | |ни |відпові|збит- |
|дефектів, | | |дним пе|ків, |
|пов'язаних| | |рераху-|яких |
|з виконан-| | |ванням |зазнав|
|ням гаран-| | |купіве-|спожи-|
|тійних зо-| | |льної |вач |
|бов'язань | | |ціни | |
|##########+#######+#######+#######+######|
|сума|ПДВ |су-|ПДВ|су-|ПДВ|су-|ПДВ|су|ПДВ|
| | |ма | |ма | |ма | |ма| |
+####+#####+###+###+###+###+###+###+##+###|
| 11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19|20 |
###########################################

"Офіційний вісник України" 1997, N 31, стор.63
Код нормативного акта: 2341/1997


Написать сообщение для администрации сайта
Внести предложение по улучшению сайта
Высказать своё мнение о сайте
Читать комментарии и новости через RSS

Потребителям:
Узнать о своих возможностях на этом сайте
Предложить организацию, которой нет в каталоге
Поделиться полезной ссылкой
Искать нужный товар через сайты с прайсами

Представителям организаций:
Подать заявку на размещение в каталоге
Разместить графическую или текстовую рекламу
Поиск по каталогу организаций и торговых марок
Stats
 


© 2006-15 Bestportal.com.ua, Киев, Украина
Каталог украинских интернет-магазинов

Все торговые марки и логотипы принадлежат их владельцам.
Владелец не несет ответственности за содержание баннеров рекламных
сервисов и последствия использования рекламируемых товаров и услуг,
а также за содержание отзывов от посетителей сайта.