QR code
Лучший потребительский портал
О проекте Правила ? Помощь
Дискуссии
Книга жалоб
Книга похвал
Законы и
документы
Справочные
материалы

К каталогу магазинов и торговых марок
Поиск по  каталогу магазинов и ТМ
Поиск по всему сайту (в том числе по отзывам)
 
Каталог украинских магазинов + поиск (главная страница)

О проекте
Правила
Помощь
Новости сайта

Контакты


Клиент всегда прав

»Книга жалоб
»Книга похвал
»Дискуссии


Энциклопедия потребителя

»Товарный гид
»Справочные материалы
»Законы и документы
»Полезные ссылки


RSS/XML ленты

Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережіИсточник: Нормативні акти України
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 08.07.96 N 369

Правила
роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги до організації
дрібнороздрібної торговельної мережі, її приміщень та обладнання і
поширюються на господарюючі суб'єкти всіх форм власності, що
здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та
громадського харчування.
2. Господарюючий суб'єкт при організації дрібнороздрібної
мережі повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України
"Про захист прав споживачів" [1023-12], "Про підприємництво"
[698-12], "Про споживчу кооперацію" [2265-12], "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
[4004-12], "Про застосування електронних контрольно-касових
апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" [265/95-ВР],
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
[481/95-ВР], Порядком заняття торговельною діяльністю і
правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108
[108-95-п], Правилами продажу продовольчих товарів [z0009-95],
Правилами роботи підприємств громадського харчування [z0230-95],
Правилами продажу непродовольчих товарів [z0298-96],
затвердженими наказами Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
України від 28.12.94 N 237 [z0009-95], від 03.07.95 N 129
[z0230-95] та наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 N 294 [z0298-96], цими
Правилами, іншими нормативними актами, що регулюють торговельну
діяльність.
3. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну
мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій
приміщення не мають торговельного залу для покупців.
Продаж товарів здійснюється через:
пункти некапітальної забудови - кіоски, ларі, ларки, палатки,
павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;
засоби пересувної мережі - автомагазини, автокафе,
авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне
технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки),
розноски, лотки, столики тощо.
4. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється
реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки
нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх
продажу.
5. Асортиментний перелік товарів для дрібнороздрібної
торговельної мережі затверджується з дотриманням цих Правил
господарюючим суб'єктом, якому вона підпорядкована. При цьому
асортиментний перелік продовольчих товарів узгоджується
господарюючим суб'єктом з територіальною установою державної
санітарно-епідеміологічної служби.
6. Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами в
одному дрібнороздрібному торговельному пункті дозволяється лише за
умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну
(непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного
сусідства.
7. Господарюючий суб'єкт, у підпорядкуванні якого є магазини
та пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов'язаний не
допускати продажу в цих пунктах тих товарів, які відсутні у
продажу в магазинах відповідної товарної спеціалізації.
8. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється
продаж:
продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для
дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання
температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
нефасованих і неупакованих продовольчих товарів з розносок,
лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту, крім
картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в
період сезонного продажу, а також морозива, квітів;
алкогольних напоїв (крім автомагазинів системи споживчої
кооперації, що здійснюють виїзну торгівлю у сільській місцевості,
за наявності марок акцизного збору); ( Абзац пункту 8 в редакції
Наказу МЗЕЗторгу N 402 [z0468-98] від 07.07.98 )
тютюнових виробів через засоби пересувної мережі за винятком
автомагазинів, автокафе, авторозвозок, лавок-автопричепів системи
споживчої кооперації, що здійснюють продаж у сільській
місцевості; ( Абзац пункту 8 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402
[z0468-98] від 07.07.98 )
тютюнових виробів через стаціонарні пункти, якщо стан
приміщень не відповідає вимогам нормативних документів щодо їх
зберігання; ( Абзац пункту 8 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402
[z0468-98] від 07.07.98 )
тютюнових виробів без марок акцизного збору; ( Абзац пункту
8 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402 [z0468-98] від 07.07.98 )
алкогольних напоїв і тютюнових виробів працівниками
господарюючого суб'єкта, яким не виповнилося 18 років; ( Абзац
пункту 8 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402 [z0468-98] від
07.07.98 )
технічно складних та великогабаритних товарів;
тканин, взуття (крім домашнього та робочого), швейних виробів
(крім робочого одягу і головних уборів для літнього сезону) та
виробів верхнього трикотажу, що потребують примірювання;
дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них;
вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних
іграшок, паливно-мастильних матеріалів (крім тих, що реалізуються
через авторозвозки системи споживчої кооперації);
виробів, реалізація яких заборонена законодавчими актами, а
також товарів, що не мають супровідних документів
(товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура,
прибутково-видаткова накладна, документи, що засвідчують належну
якість та безпеку товарів тощо), наявність яких обумовлена
нормативними документами та актами.
9. Всі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при
оформленні на роботу обов'язково проходять інструктаж з питань
охорони праці, протипожежної безпеки, санітарного мінімуму,
додержання вимог нормативних документів та актів щодо продажу
товарів і торговельного обслуговування покупців.
Господарюючий суб'єкт несе відповідальність за дотримання
працівниками дрібнороздрібної торговельної мережі нормативних
документів та актів щодо продажу товарів та торговельного
обслуговування покупців.
10. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі,
які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів,
підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному
медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті
медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.
Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження,
до роботи не допускаються.
11. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час
виконання своїх обов'язків повинні:
бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні
убори;
додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце,
приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані,
не палити на робочому місці, бути з покупцями ввічливими;
мати при собі паспорт, який пред'являється на вимогу
службових осіб органів державного контролю і нагляду та
правоохоронних органів.
12. Забороняється допускати в пункти дрібнороздрібної
торговельної мережі сторонніх осіб за винятком представників
органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів,
які пред'явили службове посвідчення для проведення перевірки в
межах компетенції, наданої їм законодавством.
13. У кожному стаціонарному пункті дрібнороздрібної
торговельної мережі повинні бути санітарні правила та санітарний
журнал, а також Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка,
яка надається покупцю на першу його вимогу.

Розміщення та режим роботи

14. Відведення місць для розміщення пунктів дрібнороздрібної
торговельної мережі здійснюється відповідно до вимог Єдиних правил
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, правил користування ними та охорони (розділ V),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94
N 198 [198-94-п].
15. Забороняється торгівля алкогольними напоями і тютюновими
виробами на території дошкільних, навчальних, лікувальних
закладів, в гуртожитках і на прилеглих територіях, у місцях
проведення спортивних змагань та в інших місцях, визначених
місцевими органами державної виконавчої влади.
16. Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі
здійснюється господарюючим суб'єктом з письмового дозволу
місцевого органу державної виконавчої влади (органу місцевого
самоврядування) та за погодженням з органами державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, пожежної охорони, державної
автоінспекції та архітектури.
Будівництво, розміщення стаціонарних об'єктів допускається
лише в місцях, визначених відповідним дозволом, а точок пересувної
мережі - в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що вказані в
дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й
пішоходів.
17. У разі систематичного порушення працівниками пунктів
дрібнороздрібної торговельної мережі вимог законодавства, цих
Правил, інших нормативних актів дозвіл на його розміщення
анулюється відповідним місцевим органом державної виконавчої влади
(органом місцевого самоврядування) за поданням органів державного
контролю і нагляду та правоохоронних органів або на підставі
обгрунтованих письмових скарг споживачів.
18. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати
копії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та
роздрібну торгівлю алкогольними напоями, завірені підписом
відповідальної особи та печаткою органу, що їх видав. ( Пункт 18
в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402 [z0468-98] від 07.07.98 )
19. Оригінал дозволу на право торгівлі у відведеному місці
та копії ліцензій зберігаються у працівника пункту
дрібнороздрібної торговельної мережі, пред'являються ним за
вимогою службових осіб органів державного контролю і нагляду та
органів внутрішніх справ. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 402 [z0468-98] від 07.07.98 )
20. Режим роботи пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі
встановлюється господарюючим суб'єктом за погодженням з місцевими
органами державної виконавчої влади з урахуванням місць її
розташування, товарної спеціалізації та забезпечення зручностей
для покупців в ранкові години до відкриття магазинів, в обідню
перерву та вечірні години, коли магазини зачинені.
Режим роботи повинен додержуватися господарюючими суб'єктами
всіх форм власності.

Вимоги щодо приміщень та обладнання

21. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі,
як правило, повинні бути типовими, відповідати вимогам нормативних
документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки,
відповідати естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у
навколишнє середовище.
Рекламно-інформаційне оформлення пункту дрібнороздрібної
торговельної мережі повинно бути типовим для даного господарюючого
суб'єкта. На видному місці розміщується свідоцтво про державну
реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону господарюючого
суб'єкта, якому належить цей пункт, прізвище, ім'я та по батькові
продавця, а також режим роботи.
22. На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок,
автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий
напис, що вказує найменування, адресу господарюючого суб'єкта,
номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону
господарюючого суб'єкта.
На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та
продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі,
повинен бути оформлений санітарний паспорт.
У разі здійснення виїздної (виносної) торгівлі на робочому
місці продавця встановлюється табличка із зазначенням назви, місця
розташування і номера телефону господарюючого суб'єкта, що
організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові
продавця.
На робочому місці громадянина-підприємця встановлюється
табличка із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну
реєстрацію господарюючого суб'єкта та назви органу, що здійснив цю
реєстрацію.
23. Застосування в пунктах дрібнороздрібної торговельної
мережі електронних контрольно-касових апаратів та товарно-касових
книг проводиться згідно з діючим законодавством.
24. Пункт дрібнороздрібної торговельної мережі повинен бути
забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі
здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються, -
холодильним устаткуванням.
25. Засоби вимірювання, що використовуються при продажу
товарів, повинні бути у справному стані, мати чітке державне
повірочне тавро та в установленому порядку періодично
перевірятися.
26. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі
обладнуються електроосвітленням.
27. При розміщенні стаціонарних об'єктів дрібнороздрібної
торговельної мережі на ділянках без твердого покриття вздовж їх
фасадів проводиться необхідний благоустрій.
28. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, які торгують
напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією
громадського харчування без упаковки, повинні бути підключені до
водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук,
обладнання, інвентаря (або посуд одноразового використання),
комплект миючих і дезинфікуючих засобів, дозволених Міністерством
охорони здоров'я України, бачки з кришками для збирання відходів.
Прилавки мають бути закриті водонепроникними матеріалами.
Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із
застосуванням посуду одноразового використання при відсутності
ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне
використання цього посуду.

Організація продажу товарів

29. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі
на товари, що одержані для продажу, в обов'язковому порядку
повинні мати:
товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні,
приймальні акти, заборні листи тощо із зазначенням назви, сорту,
кількості, ціни та загальної вартості товару;
документи, згідно з якими надійшли товари, що підлягають
обов'язковій сертифікації, з позначенням реєстраційних номерів
сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності
та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним
регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
( Абзац третій пункту 29 в редакції Наказу Міністерства економіки
N 259 [z1011-05] від 29.08.2005 )
копії гігієнічних висновків, завірених печаткою
господарюючого суб'єкта, від якого одержані ці товари, стосовно
товарів, що не підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до
затвердженого Міністерством охорони здоров'я України переліку;
документи, що засвідчують відповідність якості товарів
вимогам нормативних документів (для імпортних товарів - копії
сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або
російською мовою та завірені печаткою господарюючого суб'єкта, від
якого одержані ці товари).
Господарюючий суб'єкт, у підпорядкуванні якого є пункти
дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов'язаний мати на всі
товари, що реалізуються в цих пунктах, вищезазначені документи.
30. Кожна партія продукції громадського харчування, яка
реалізується в дрібнороздрібній мережі, повинна мати посвідчення
про якість із зазначенням найменування підприємства-виготівника,
його адреси, документації, відповідно до якої вона виготовлена,
дати виготовлення, кінцевого строку реалізації, маси одиниці
розфасовки (упаковки), а також документ про якість одержаної
продукції і ціни за одиницю розфасовки або ваги продукції.
31. Забороняється приймання та продаж товарів, що надійшли
без супровідних документів, із простроченим терміном реалізації.
32. Перед початком торгівлі товари, що надійшли до продажу,
розпаковують і розкладають на прилавках і полицях стаціонарних
пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, а також в розвозках
і розносках.
Перевіряється справність ваговимірювальних приладів,
електронних контрольно-касових апаратів та інвентаря.
33. Зразки товарів, продукції громадського харчування, що є у
продажу, викладають (виставляють) в стаціонарних пунктах
дрібнороздрібної торговельної мережі з урахуванням санітарних
правил, умов товарного сусідства.
Продукція громадського харчування та продовольчі товари, що
не мають упаковки, повинні бути вкриті від пилу прозорою плівкою,
корзини закриті чистою тканиною.
34. У пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі
забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у відкритій
тарі, тримати сторонні речі.
35. Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені у
видному для покупців місці та мати ярлики цін (цінники).
Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі несуть
відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін.
36. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі
зобов'язані надавати покупцям відповідно до законодавства
необхідну, доступну та достовірну інформацію про товари, що є у
продажу.
Всі товари повинні бути забезпечені відповідно до вимог
статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" [1023-12]
інформацією про ці товари, викладеною письмово українською мовою
відповідно до Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"
[8312-11].
Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повинні
надати покупцям повну можливість відібрати товар, ознайомити з
його особливостями, якістю та правилами користування ними.
37. Працівники, які здійснюють продаж товарів, зобов'язані
відпускати їх покупцям повною мірою і вагою за готівку.
38. Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку
його якості, міри, ваги та ціни. Ваговимірювальні прилади мають
знаходитись на видному для покупця місці. На вимогу покупця
продавець зобов'язаний надати йому можливість перевірити вагу
відпущеного товару, а також ознайомитися з документами, що
підтверджують ціну та якість товару.
Забороняється змушувати покупців до придбання будь-яких
додаткових товарів до основної покупки або одержання замість здачі
будь-яких товарів.
39. При продажу продукції громадського харчування повинен
застосовуватись відповідний інвентар (щипці, виделки, совки,
лопатки тощо). Забороняється продаж з кухонного інвентаря
(кастрюль, сотейників тощо), що безпосередньо застосовується для
приготування їжі.
40. Нефасовані продовольчі товари та продукція громадського
харчування передаються покупцю упакованими в папір, паперові
серветки, поліетиленові кульки харчового призначення або в тару
покупця, непродовольчі товари - в папір, коробки, поліетиленові
кульки, інший пакувальний матеріал.
41. У разі продажу товару або продукції громадського
харчування неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на
якісні або повернути покупцю сплачені гроші.
42. За порушення цих Правил господарюючі суб'єкти та їх
уповноважені особи несуть відповідальність згідно із чинним
законодавством.


Написать сообщение для администрации сайта
Внести предложение по улучшению сайта
Высказать своё мнение о сайте
Читать комментарии и новости через RSS

Потребителям:
Узнать о своих возможностях на этом сайте
Предложить организацию, которой нет в каталоге
Поделиться полезной ссылкой
Искать нужный товар через сайты с прайсами

Представителям организаций:
Подать заявку на размещение в каталоге
Разместить графическую или текстовую рекламу
Поиск по каталогу организаций и торговых марок
Stats
 


© 2006-15 Bestportal.com.ua, Киев, Украина
Каталог украинских интернет-магазинов

Все торговые марки и логотипы принадлежат их владельцам.
Владелец не несет ответственности за содержание баннеров рекламных
сервисов и последствия использования рекламируемых товаров и услуг,
а также за содержание отзывов от посетителей сайта.