QR code
Лучший потребительский портал
О проекте Правила ? Помощь
Дискуссии
Книга жалоб
Книга похвал
Законы и
документы
Справочные
материалы

К каталогу магазинов и торговых марок
Поиск по  каталогу магазинов и ТМ
Поиск по всему сайту (в том числе по отзывам)
 
Каталог украинских магазинов + поиск (главная страница)

О проекте
Правила
Помощь
Новости сайта

Контакты


Клиент всегда прав

»Книга жалоб
»Книга похвал
»Дискуссии


Энциклопедия потребителя

»Товарный гид
»Справочные материалы
»Законы и документы
»Полезные ссылки


RSS/XML ленты

Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчуванняИсточник: Нормативні акти України
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 04.01.97 N 2

Інструкція
про порядок позначення роздрібних цін на товари
народного споживання в підприємствах роздрібної
торгівлі та громадського харчування

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо порядку
позначення роздрібних цін на товари народного споживання в
підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування та
спрямована на дотримання прав споживачів щодо одержання
необхідної, доступної та достовірної інформації про ціни на товари
відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"
[1023-12].
2. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють
торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського
харчування на території України.
3. Роздрібні ціни на товари народного споживання (далі -
ціни) - це ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх
продають незалежно від форми розрахунків безпосередньо громадянам
та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного
використання.
4. Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються і
застосовуються згідно з чинним законодавством.
Працівники, відповідальні за формування, встановлення і
застосування роздрібних цін, призначаються керівником суб'єкта
господарювання. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )
5. Роздрібні ціни фіксуються суб'єктом господарювання у
реєстрі роздрібних цін, де зазначається: назва товару, артикул,
марка, тип, оптова відпускна ціна (ціна постачальника) з
посиланням на документ, що її засвідчує, розмір торговельної
надбавки, встановлена роздрібна ціна.
Документами, які обгрунтовують сформовані і встановлені ціни
на товари, що надійшли до підприємств роздрібної торгівлі та
громадського харчування, є рахунки-фактури, накладні, квитанції
про прийняття товарів на комісію, заборні листи, калькуляційні
картки, інші супровідні документи, книги надходження товарів,
акти останньої інвентаризації, описи-акти уцінки, дооцінки,
оформлені в установленому порядку. ( Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )
6. Інформування покупців про роздрібні ціни на товари
здійснюється за допомогою таких засобів:
ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін
в підприємствах роздрібної торгівлі;
ярликів цін (цінників), прейскурантів алкогольних напоїв,
меню та прейскурантів цін на куповані товари в підприємствах
громадського харчування.
Ярлик цін (цінник) призначається для надання покупцям
основної інформації на окремий товар, покажчик цін і прейскурант
цін на куповані товари - на ряд товарів, що є у продажу, меню -
про перелік страв, кулінарних, булочних, борошняних кондитерських
виробів, що пропонуються протягом дня.
7. Ярлики цін (цінники) та покажчики цін повинні мати такі
реквізити:
для продовольчих товарів:
для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один
кілограм або за сто грамів;
для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва
товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;
для штучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи
напою, вага або місткість, сорт, ціна за штуку;
для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за
один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за
одиницю розфасовки;
для непродовольчих товарів:
для товарів, на які ціни встановлені в залежності від
сортності, - назва товару, сорт, ціна за один метр, кілограм,
штуку або одиницю розфасовки;
для товарів, на які ціни по сортах не встановлені, - назва
товару, ціна за один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки;
для дрібних штучних товарів (парфюмерні, галантерейні та ін.)
- назва товару, вага або місткість, ціна за штуку або одиницю
упаковки.
В підприємствах громадського харчування в меню зазначається
назва продукції, вихід і вартість однієї порції, в прейскуранті
цін на алкогольні напої - назва напою, вміст пляшки, ціна за
пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів. В підприємствах з
обслуговуванням офіціантами в бланках рахунків повинні бути
передбачені графи для зазначення назв страв, кількості порцій та
ціни за порцію, підсумкової суми.
8. Роздрібні ціни також можуть бути позначені на товарних
ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці, в якій
товар продається населенню, або безпосередньо на самому товарі,
якщо позначення ціни не псує його товарний вигляд та не знижує
якість товару.
Підприємства, що здійснюють продаж друкованої продукції,
оформляють ярлики цін (цінники) на її зразках із зазначенням ціни
видання та дати позначення ціни. ( Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )
При продажу періодичних друкованих видань (газети, журнали,
бюлетені) ціни позначаються безпосередньо на їх зразках, що
зберігаються до кінця продажу. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно
з Наказом МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )
При реалізації лікарських препаратів і виробів медичного
призначення через мережу аптечних закладів ціни позначаються
безпосередньо на оригінальній упаковці виробу. ( Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97]
від 17.05.97 )
9. У підприємствах роздрібної торгівлі та громадського
харчування, у тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній
торговельній мережі (крім зазначених в абзаці другому цього
пункту), ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані
товари, покажчики цін обов'язково підписуються працівником,
відповідальним за формування, установлення або застосування цін, і
завіряються печаткою або штампом суб'єкта господарювання із
зазначенням дати підписання. Для підприємств споживчої кооперації,
крім розташованих у містах, печатка або штамп не є обов'язковими.
У підприємствах роздрібної торгівлі, що при розрахунках з
покупцями застосовують сучасну технологію автоматизованої
ідентифікації товарів за їх штриховими кодами, а значення цін
товарів зберігається в пам'яті ЕККА або комп'ютера, завірення
ярликів цін (цінників) підписом з датою та печаткою або штампом не
обов'язкове. У відділах та секціях торговельних залів таких
підприємств у доступному для покупців місці повинен бути
прейскурант цін, завірений підписом працівника, відповідального за
формування, установлення або застосування цін, та печаткою із
зазначенням дати підписання.
У підприємствах громадського харчування меню та прейскуранти
на алкогольні напої і тютюнові вироби підписуються керівником
підприємства та бухгалтером (калькулятором) і завіряються печаткою
суб'єкта господарювання.
( Пункт 9 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від
17.05.97; в редакції Наказу Мінекономіки N 80 [z0495-00] від
16.05.2000 )
10. У пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики
цін (цінники), покажчики цін обов'язково підписуються
працівником, відповідальним за формування, встановлення або
застосування цін, і завіряються печаткою суб'єкта господарювання
або штампом із зазначенням дати.* ( Пункт 10 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )
___________
* У системі споживчої кооперації при здійсненні виносної
(вивізної) торгівлі допускається оформлення засобів інформування
про ціни на товари без печатки чи штампа суб'єкта господарювання
при наявності дозволу-накладної, яка підписується керівником та
бухгалтером суб'єкта господарювання і завіряється печаткою.
( Примітка до пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 252 [z0204-97] від 17.05.97 )

11. Після проведення переоцінки товарів згідно з Порядком
проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей,
затвердженим Міністерством економіки України та Міністерством
фінансів України 31.05.93 за N 37-20/248/07-104 [z0069-93] (із
змінами і доповненнями [v_417200-93], [z0196-94], та
Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що
залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції
виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом
Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від
10.09.96 N 120/190 [z0546-96], суб'єкт господарювання повинен
перемаркірувати ціни шляхом закреслення попередньої ціни і
позначення нової ціни на ярликах цін (цінниках), товарних ярликах,
етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці
товару і засвідчити підписом працівника, відповідального за
формування, встановлення або застосування цін.
Якщо старі ціни на товарах закреслити неможливо (наприклад,
були позначені етикетпістолетом), нові ціни позначаються шляхом
наклеювання їх безпосередньо на попередні.
При перемаркіруванні цін на товарах, уцінених у зв'язку з
частковою втратою якості, на товарних ярликах, упаковці або
ярликах цін (цінниках) ставиться літера "П".
В торговельному залі підприємства роздрібної торгівлі,
громадського харчування вивішуються оголошення про нові ціни, які
зберігаються до остаточного продажу цих товарів.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 252
[z0204-97] від 17.05.97 )

12. Оформлення засобів інформування про ціни проводиться до
надходження товару до торговельного залу або об'єкта
дрібнороздрібної торговельної мережі.
Працівники суб'єкта господарювання до початку роботи повинні
перевірити наявність і правильність оформлення ярликів цін
(цінників), покажчиків цін, меню, прейскурантів цін на куповані
товари.
13. Всі засоби інформування про ціни на товари виготовляються
друкарським або іншим способом і повинні бути оформлені чітко,
естетично (чорнилом, пастою, штемпельною фарбою (штампом) та ін.)
відповідно до чинного законодавства про мови.
Забороняється позначення цін олівцем.
Спосіб позначення роздрібних цін на конкретні товари (штамп,
чорнило, паста, маркування етикетпістолетом та ін.) визначається
керівником суб'єкта господарювання.
При позначенні цін етикетпістолетом чи наклеюванні стрічки з
позначенням ціни підпис працівника, відповідального за формування,
встановлення цін, і позначення дати не обов'язкові.
14. В підприємствах громадського харчування класів "люкс" і
"вищий", ярлики цін (цінники), меню, прейскуранти цін на куповані
товари, інші види друкованої рекламної продукції повинні бути
виготовлені на високому художньому рівні. ( Пункт 14 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 168 [z0218-99] від
23.03.99 )
15. Ярлики цін (цінники), покажчики цін на товари,
прейскуранти цін на куповані товари, яких вже немає в продажу,
повинні знищуватись.
16. В Куточку покупця підприємства роздрібної торгівлі,
громадського харчування повинна бути інформація про право покупця
на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари,
виставлені для продажу.
17. За порушення цієї Інструкції несуть відповідальність
безпосередньо в цьому винні працівники суб'єкта господарювання, а
також їх керівники згідно з чинним законодавством.
18. Контроль за дотриманням цієї Інструкції здійснюється
службовими особами органів виконавчої влади в межах компетенції,
наданої законодавством.


Написать сообщение для администрации сайта
Внести предложение по улучшению сайта
Высказать своё мнение о сайте
Читать комментарии и новости через RSS

Потребителям:
Узнать о своих возможностях на этом сайте
Предложить организацию, которой нет в каталоге
Поделиться полезной ссылкой
Искать нужный товар через сайты с прайсами

Представителям организаций:
Подать заявку на размещение в каталоге
Разместить графическую или текстовую рекламу
Поиск по каталогу организаций и торговых марок
Stats
 


© 2006-15 Bestportal.com.ua, Киев, Украина
Каталог украинских интернет-магазинов

Все торговые марки и логотипы принадлежат их владельцам.
Владелец не несет ответственности за содержание баннеров рекламных
сервисов и последствия использования рекламируемых товаров и услуг,
а также за содержание отзывов от посетителей сайта.